Budżet Obywatelski 2020

Zasady głosowania

 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Opola (bez ograniczeń wiekowych).
 2. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w głosowaniu za zgodą opiekuna prawnego.
 3. W celu oddania głosu należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania w Opolu, nr telefonu komórkowego. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo należy podać imię i nazwisko oraz nr PESEL opiekuna prawnego.
 4. Głosowanie przeprowadza się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez dedykowaną platformę internetową: bo.opole.pl.
 5. Głosowanie jest możliwe z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu, a także na stanowisku pomocy elektronicznego oddania głosu.
 6. Na czas głosowania tworzy się stacjonarne i mobilne stanowiska pomocy elektronicznego oddania głosu. Osoby obsługujące stanowiska pomocy, są uprawnione do wyjaśniania zasad głosowania i udzielenia pomocy w celu oddania prawidłowego głosu, bez ingerencji w wybór głosującego.
 7. Głosowanie trwa 11 dni kalendarzowych w dniach od 18 października 2019 r. do 28 października 2019 r.
 8. Każdy głosujący może zagłosować maksymalnie na 3 projekty ogólnomiejskie oraz 3 projekty dzielnicowe, wybrane spośród wszystkich zgłoszonych projektów.
 9. Każdy głosujący zobowiązany jest wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany bezpłatny SMS zawierający kod, którego wprowadzenie do systemu jest konieczne w celu potwierdzenia oddania głosu.
 10. System ogranicza do pięciu liczbę wysłanych wiadomości SMS na jeden numer telefonu.
 11. Zabrania się głosowania za osoby trzecie, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.
 12. Za ważny uznaje się głos, w którym wyborca zaznaczył na liście do głosowania nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 projekty w każdej z kategorii.
 13. Uznanie wyniku głosownia dla projektów ogólnomiejskich wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących.
 14. Uznanie wyniku głosownia dla projektów dzielnicowych wymaga uzyskania progu poparcia na poziomie co najmniej 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego Rejonu BO, na terenie którego zadanie ma być realizowane.
 15. Za wybrane projekty uznaje się te, które uzyskały wymagany prób poparcia oraz otrzymały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną kategorię projektów.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE